eyes3

 

Mentorforløb for unge

Mentorforløb for unge er målrettet de unge borgere, der har svært ved at holde fast i de planer de lægger for fremtiden. For de unge, der endnu ikke har nogen plan for fremtidig uddannelse, kan mentorforløbet medvirke til at skabe klarhed over hvilke muligheder der er realistiske for den enkelte unge og medvirke til at sætte det i værk. 

Støtten kan bestå i at samtale om de ting der er svære og hjælpe videre til relevante tilbud indenfor behandlings- eller socialområdet. En mentor kan hjælpe med at ledsage til de svære samtaler, holde styr på at aftalerne bliver overholdt og at papirarbejdet bliver gjort rigtigt.

For de unge der har svært ved at fastholde uddannelse eller arbejde, kan en mentor hjælpe til at skolen og arbejdet bliver passet, samtidig med at der kommer stabile forhold omkring bolig, økonomi, familie og fritidsaktiviteter.

Den personlige støtte rækker videre i forhold til personlig udvikling. Det kan være at hjælp til at prøve noget nyt, afprøve personlige grænser og møde nye mennesker. Målet er at igangsætte aktiviteter der føres videre efter mentorens midlertidige tilknytning.

KONTAKT OS PÅ 

25 12 14 94

ELLER MØD OS PÅ

BJELKES ALLÉ 18

 

Aktiviteter

Typiske aktiviteter som mentoren kan hjælpe med:

  • Træning og udvikling af sociale kompetencer
  • Ledsagelse til samtaler eller behandling, når det er svært
  • Rådgivning i forhold til bolig, gæld, sundhed, ernæring og familie
  • Hjælp til at læse og skrive bedre dansk
  • Etablering og opfølgning i praktikker
  • Hotline udenfor normal arbejdstid
  • Træning og motion i center eller sportsklub
  • Etablering af fritidsaktiviteter som f.eks. teater, sang og musik