Ydelser

Vi er leverandører til kommuner og jobcentre.

Med borgeren i centrum har Refleks har været leverandør på skiftende indsatser på beskæftigelsesområdet siden 2006.

Vi har stor erfaring med at indgå i samarbejder med offentlige myndigheder for at bidrage til kommunale indsatser indenfor især beskæftigelsesområdet. Som leverandør er Refleks kendetegnet ved at samarbejde på tværs af sektorer og at fungere som et støttende bindeled mellem socialt udsatte og deres omverden.

Hos Refleks er vi optaget af progression i forbindelse med de sager vi arbejder med. Den skaber vi gennem vores håndholdte indsatser, tæt kommunikation med sagsbehandler, kvaliteten af vores skriftlige afrapportering og ved at skabe meningsfulde forløb. Indsatserne som leverandør er baseret på vores erfaring med at samarbejde med kommuner, styret gennem rammeaftaler og med den enkelte sagsbehandler, styret af et fælles mål.

Se her hvem vi har været leverandører for hidtil