FASIT ID.PAKKELEVERANDØR
90.930Helhedsorienteret mentor 26 ugerIncita / Refleks
90.942Helhedsorienteret – fastholdelsesmentorIncita / Refleks
90.853Virksomhedsforløb meget støtteIncita / Refleks
1.459.338Særligt intensivt virksomhedsforløb m. meget støttebehovIncita / Refleks

Kontaktinformation

25 12 14 94 / 26 16 13 61

info@re-fleks.dk

INCITA

Refleks er underleverandør til Incita på rammeaftale med Københavns Kommune for aktivitetsparate borgere.

Refleks supplerer Incitas samlede vifte af tilbud med specialer i arbejdet med de mest udsatte borgere. Det er især i forbindelse med det opsøgende og ledsagende arbejde med målgrupperne beskrevet her på siden.

Forløb til Refleks skal således bookes i pakker under Incita.

 

 

Refleks har lokaler på Bjelkes Allé 18 på Nørrebro. Vi er mobile i forhold til vores opsøgende og ledsagende opgaver og mødes også med borgerne, der hvor de ellers opholder sig.

Forløbstyper

Refleks har stor erfaring i arbejdet med følgende forløbstyper:


Forløb med kvinder med anden etnisk baggrund end dansk

forløbet er en specialindsats rettet mod kvinder med sproglige, helbredsmæssige og sociale barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, som vil kunne profitere af en håndholdt individuel mentorindsats med holdorienterede elementer som eks. danskundervisning, fysisk træning og motion.

Forløbet har til formål at støtte borgere med begrænset arbejdsevne i at fastholde eller skabe tilknytning til det ordinære arbejdsmarked.

Målgrupper

 • kvinder med multiple helbredsmæssige og sociale udfordringer.
 • kvinder med behov for en intensiv mentorrelation, hvor støtte, tid og tillid spiller en afgørende i forhold til at skabe motivation og udvikling.
 • kvinder som har ringe eller meget ringe sprogkundskaber.
 • kvinder som umiddelbart ikke kan deltage i praktik/arbejde og som har svært ved at passe ind i andre eksisterende tilbud.

Der kan visiteres over Opera i hhv. Helhedsorienteret mentor, Mentor eller revalideringspakken i et omfang, der matcher borgeres individuelle behov.

For drøftelse af den enkelte borgers behov kan forløbets koordinerende medarbejder Sidsel Høgh Engqvist kontaktes på 26 16 13 40. Yderligere information om forløbets indhold kan findes i indsatsbeskrivelsen (Klik her).

 


Mentorforløb for unge

Mentorforløb for unge, er et forløb, der henvender sig til alle unge med problemer udover ledighed, der skal vælge uddannelse. Mentorforløbet kan med fordel iværksættes for unge, som enten er blevet optaget på – eller søger ind på en uddannelse og har behov for mentorstøtte til at sikre overgangen til uddannelse.

Forløbet kan f.eks. indeholde nedenstående elementer

 • Træning og udvikling af sociale kompetencer
 • Ledsagelse til samtaler eller behandling, når det er svært
 • Rådgivning i forhold til bolig, gæld, sundhed, ernæring og familie
 • Hjælp til at læse og skrive bedre dansk
 • Etablering og opfølgning i praktikker
 • Hotline udenfor normal arbejdstid
 • Træning og motion i center eller sportsklub
 • Etablering af fritidsaktiviteter som f.eks. teater, sang og musik

Målgruppe

Målgruppen for mentorforløb for unge er karakteriseret ved at have svært ved at fastholde en positiv udvikling. Unge, der tvivler på egne evner eller som ikke selvstændigt kan forberede sig til at skulle deltage i uddannelse. De unge, der er i målgruppen for mentorindsatsen har typisk en eller flere sociale problemstillinger.

Det kan være hjemløshed, misbrug, psykisk sygdom, manglende støtte eller andre forhold, der gør at der er behov for støtte for at sikre at de kan overgå til uddannelse og fastholde denne.

Forløbet bookes som mentorpakke i det antal timer der tilsvarer den ønskede indsats.

 

Helhedsorienteret mentorforløb

Helhedsorienteret mentorforløb

Et helhedsorienteret mentorforløb er for de borgere, der har behov for at have en professionel tillidsperson i deres liv i en periode for at skabe forandring.

Støtten kan bestå af at samtale om de ting der er svære og hjælpe videre til relevante tilbud indenfor sundheds- eller socialområdet. En mentor kan hjælpe med at ledsage og sikre fremmøde, holde styr på at aftalerne bliver overholdt og at papirarbejdet bliver gjort rigtigt.

Træning og motion kan indgå i et helhedsorienteret mentorforløb. Dette foregår i fitness center eller i lokale sportsklubber.

Det overordnede mål med forløbet er at hjælpe borgeren tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelse, alternativt at medvirke til en afklaring af den videre progression i borgerens sag.

Målgrupper

 • Borgere med misbrugsproblemer
 • Psykisk syge borgere
 • Borgere med væsentlige sociale problematikker som f.eks. hjemløshed, gæld eller kriminalitet
 • Borgere med uafklarede helbredsmæssige problemstillinger
 • Borgere med angst- eller isolationsproblematikker med manglende social kontakt

Individuelle forløb for truende og truede borgere

Refleks arbejder individuelt og håndholdt med de borgere der har udadreagerende adfærd som fremsætter trusler eller har fremmødeforbud på Jobcentrene. Forløbet minder i mange henseender om den helhedsorienterede mentorpakke beskrevet ovenfor. Forskellen er at der, i den indledende del af forløbet, trædes mere varsomt i forhold til at etablere en tillidsfuld relation. Når relationen har et stabilt leje vil formålene med forløbet søges indfriet i tæt dialog med borger gennem faste mødesteder og tider for at skabe en automatik i såvel forløb som relation.

Ved visitation er det af afgørende vigtighed, at det fremgår i bemærkningsfeltet, at der er tale om en borger den kan være voldsom. Der skal således heller ikke fremsendes  introduktionsbrev til borgeren.

Forløb bookes som helhedsorienteret mentorpakke i det antal som tilsvarer den ønskede indsats. For at imødekomme behovet for at have intensiv dialog anbefales det at denne type forløb bookes med et  minimum på 3 timer ugentligt.

Brochuremateriale

Mentor
 Mentor voksen