Integrationsforløb

Formålet med vores integrationsforløb er at sikre at de borgere, der har integrationskontrakt kommer i job eller uddannelse indenfor 6 måneder efter integrationskontraktens ophør.

Mange flygtninge og indvandrere oplever at overgangen fra sprogskoleforløbets stabile rammer til aktiveringssystemets almene tilbud giver anledning til usikkerhed, manglende overblik og tvivl om egne evner.

Efter længere tids ledighed opleves der ofte degeneration af sproglige og sociale kompetencer og borgerne øger deres risiko for at glide længere ud af arbejdsmarkedet efter lang ledighedsperiode. For at imødekomme denne udvikling, kan der med fordel iværksættes en praktik der medvirker til, at borgeren kommer i selvforsørgelse indenfor en periode på 6 måneder fra udløbet af integrationskontrakten.

snow

 

Forløb for indvandrerkvinder

Siden januar 2011 har Refleks varetaget forløb for etniske minoritetskvinder på kontanthjælp. Tilbuddet er rettet mod etniske minoritetskvinder, som har behov for en håndholdt social og sundhedsfremmende indsats sideløbende med en beskæftigelsesrettet indsats.

For yderligere information om denne forløbstype se: Voksne

 


Redskaber i integrationsarbejdet

Forløbene kan bestå af en kombination af følgende aktiviteter:

 • Coachende samtaler
 • Vejledning i forhold til uddannelse og arbejdsmarkedet
 • Ledsagelse
 • Etablering af praktik eller uddannelsesplan
 • Praktisk instruktion i praktikforløb
 • Sproglig støtte
 • Deltagelse i træningscenter eller foreningsidræt
 • Udarbejdelse af CV og hjælp til ansøgninger
 • Socialrådgivning
 • Rådgivning i forhold til ernæring, sundhed og alkohol
 • Anerkendelse af udenlandsk uddannelse
 • Opsøgende indsats