Samarbejder

Refleks bygger på samarbejde. Kun ved samarbejde i beskæftigelsesindsatsen kan borgerne gives de bedst mulige rammer for at øge deres beskæftigelsespotentiale  og få den rigtige og nødvendige støtte for at forbedre egen situation.

Atkuelt samarbejder Refleks med flere butikker, som donerer brød og mad, som vi kan dele ud blandt stedets brugere. Vi samarbejder med andre leverandører i forhold til flere forskellige beskæftigelsesindsatser og har igennem tiden oparbejdet relationer med en lang række civilsamfundsorganisationer indenfor det sociale område. Flere af Refleks medarbejdere er involveret i frivilligt arbejde indenfor socialområdet og vi er altid nysgerrige på at lære andre at kende.

Ønsker du at indlede et samarbejde med os, er vi kun et telefonopkald væk.

 

Incita

Refleks er underleverandør til Incita på rammeaftale med Københavns Kommune for aktivitetsparate borgere. Refleks arbejder i København med redskaber som revalidering, mentorarbejde, danskundervisning, ledsagelse og livstilsforandringer, kobling til det frivillige samfund og introduktion til nye fællesskaber. Disse aktiviteter iværksættes alle for at øge borgerens beskæftigelsespotentiale og er ofte et af de første skridt mod fremtidig arbejdsmarkedstilknytning.

Refleks rolle er, at supplere Incitas samlede vifte af tilbud med specialer i arbejdet med de mest udsatte borgere.