§ 85 støtte

Refleks tilbyder socialpædagogisk støtte til voksne med nedsat funktionsevne eller sociale problemer efter servicelovens § 85. Den socialpædagogiske støtte er en helhedsorienteret indsats med det mål, at borgeren bliver selvhjulpen og selvstændig i størst muligt omfang, og at vedkommende får øget funktionsevne gennem rådgivning, støtte og praktisk hjælp.