Velkommen til Refleks åbne rådgivning

Refleks har etableret en åben rådgivning på flere institutioner i København for at tilbyde beskæftigelsesorienteret vejledning til de borgere, der har behov og styrke institutionernes generelle rådgivning.

I vores åbne rådgivning kan alle borgere med ønske om hjælp komme i dialog med professionelle vejledere og socialrådgivere for at få svar på spørgsmål om sagsbehandling af beskæftigelsessager, job, uddannelse og støttemuligheder.

Alle borgere er velkommen til at møde os i den åbne Rådgivning uanset om de er i arbejde, på dagpenge, kontanthjælp eller uden forsørgelse.

Du finder vores åbne rådgivning hér:


Refleks, Bjelkes Allé 18, 2200 København N – efter aftale


 

Kontaktopslag

UnavngivenFrivillig RådgivningFrivillig Rådgivning

Rådgivning kan f.eks. omhandle et eller flere af nedenstående forhold:

 • Kontakt til jobcenter
 •  Visitation til hjemløseenheden
 •  Fysioterapeutisk genoptræning
 •  Indskrivning på herberg
 •  Tilknytning til rygcenter
 •  Opskrivning til boligselskaber
 •  Træning hos forebyggelsescenter
 •  Ledsagelse til møder
 •  Alkoholbehandling
 •  Indstilling til besøg af hjemmevejleder
 •  Misbrugsbehandling (RCK)
 •  Ansøgning om SKP ordning
 •  Ansøgninger om enkeltydelser
 •  Koordination mellem forvaltninger
 •  Virksomhedspraktik
 •  Indhente dokumentation
 •  Revalidering
 •  Ansøgning om kroniker tilskud
 •  Arbejdsprøvning
 •  Igangsætte medicinsk behandling
 •  Dialog med ankestyrelsen
 •  Kontakt til DPC / læge / speciallæge
 •  Tilknytning til socialforvaltning
 •  Kontakt til OPUS
 •  Hjælp til fritidsaktiviteter
 •  Fremskaffe helbredsoplysninger
 •  Hjælp til boligstøtte
 •  Ansøgning om hjælpemidler
 •  Deltagelse i foreningsidræt
 •  Tilknytning til frivillige foreninger
 •  Andet