Velkommen til Refleks
Et socialfagligt konsulentfirma

Refleks

Socialfaglige konsulenter

Faglig bredde

Refleks er et socialfagligt konsulentfirma. Vi løser praktiske opgaver indenfor beskæftigelsesområdet, socialområdet og børne- og ungeområdet . Det sker i samarbejder på tværs af sektorer hvor vi gerne påtager os ansvaret for at skabe en social forandring, som de involverede borgere værdsætter.

Vores ydelser

Refleks ydelser er skræddersyet og kan derfor være meget forskellige. Som udgangspunkt tilrettelægges ydelsen i samarbejde med kunden ud fra dennes behov. De mest almindelige former for samarbejder er at Refleks indtager rollen som leverandør, vikar eller som eksterne konsulenter på en specifik afgrænset opgave.